George Bogdan TARA


Titres :

 • Maître de conférences
 • Coordonateur du Collectif de langue roumaine de la Faculté des Lettres de l’Université de l’Ouest – Timisoara
 • Rédacteur en chef adjoint des Annales de l’Université de l’Ouest – Timisoara, Série : Sciences philologiques

Spécialités :

 • Le lexique du latin tardif et vulgaire : grammaticalisation et évolution: périphrases verbales ; lexicalisation : syntagmes figés.
 • Le lexique roumain des écritures chrétiennes (XVIe-XVIIe siècles)
 • Histoire de la langue roumaine

Coordonnées professionnelles :
Universitatea de Vest – Timișoara
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
4, bd Vasile Pârvan
300223 - Timișoara
Roumanie

Courriel : tarabogdan@yahoo.fr

Publications :

 1. Livres
  Structuri sintagmatice în latina creştină, Timişoara, Orizonturi universitare, 2008, 240p.
 2. Manuels
  • Latină vulgară. Crestomaţie, Texte alese, comentarii, note şi bibliografie de George Bogdan Ţâra, Timişoara, Universitatea de Vest, 2002.
 3. Traductions
  • Augustin, Prima cateheză. Iniţiere în viaţa creştină, Ediţie bilingvă, Traducere de George Bogdan Ţâra, Introducere de Lorenzo Perrone, Ediţie îngrijită de Cristian Bădiliţă, Iaşi, Polirom, 2002, 190p.
  • Blaise, Albert, Manual de latină creştină, Traducere de George Bogdan Ţâra, Timişoara, Editura Amarcord, 2000, 212p.
  • Grigore cel Mare, Dialoguri despre moarte, Traducere din limba latină, Introducere şi Note de George Bogdan Ţâra, Timişoara, Editura Amarcord, 1998, 148p.
  • Kuhlmann, Marie, Kuntzmann, Nelly, Bellour, Hélène, Cenzura şi bibliotecile în secolul XX, Prefeţe de Martine Poulain şi Jean Hébrad, Traducere din limba franceză de George Bogdan Ţâra, Timişoara, Editura Amarcord, 1999, 348p.
 4. Articles
  • « La valeur négative de PER - dans certains composés latins », in Analele Universităţii din Timişoara, XXXIV-XXXV, 1996-1997, p. 109-117.
  • « Termes juridiques roumains d’origine latine », in Analele Universităţii din Timişoara, XXXIX, 2001, p. 153-178.
  • « Despre capitalele limbii române », interview avec prof. univ. Eugen Coşeriu, in Analele Universităţii din Timişoara, XL, 2002, p. 17-37, réédité dans la revue Limba română de Chişinău (Moldavie), no. 5-6, (155-156), XVIII, 2008, p. 33-49, sous le titre: Am făcut distincţia între sistem şi normă în limbă.
  • « Structures syntagmatiques dans le langage religieux », in Actes de l’Association Roumaine des Chercheurs Francophones en Sciences Humaines, tome 3, 2002, p. 65-71.
  • « Româna – o „altfel” de latinitate », interview avec prof. univ. Alexandru Niculescu, in Analele Universităţii din Timişoara, XLI, 2003, p. 165-198.
  • « Structura sintagmatică. Delimitări şi caracteristici », in Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, Timişoara, Editura de Vest, 2005, p. 515-522.
  • « Crearea şi fixarea structurilor sintagmatice lexicalizate. Cauze şi condiţii », in Analele Universităţii din Timişoara, XLII-XLIII, 2004-2006, p. 305-322.
  • « Despre perifraza verbală a perfectului în latina târzie », in Analele Universităţii din Timişoara, XLIV, 2006, p. 253-260.
  • « Construcţii cu verb suport în română şi latină », in Analele Universităţii din Timişoara, XLV, 2007, p. 217-226.
  • « Viitorul perifrastic cu a avea în traducerile textelor sacre », in Text şi discurs religios, Lucrările Conferinţei Naţionale « Text şi discurs religios », Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milica (eds.), Iaşi, 5-6 décembre 2008, p. 147-154.
  • Dubla exprimare a interlocutorului în traducerile textelor biblice, in Text şi discurs religios, Lucrările Conferinţei Naţionale « Text şi discurs religios », Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milica (eds.), Iaşi, 13-14 novembre 2009, p. 91-98.
  • Adina Chirila et Bogdan Tara, Options et contraintes lexico-sémantiques dans les traductions du texte biblique, in Text şi discurs religios, Lucrările Conferinţei Naţionale « Text şi discurs religios », Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milica (eds.), Iaşi, 12-13 novembre 2010, 20p. 177-188
  • « De la limba de lemn la „modernizarea” forţată a românei », in Kilometer Null, Politische Transformation und geselllschaftliche Entwicklungen in Rumanien seit 1989, Thede Kahl, Larisa Schippel (éds.), Berlin, Frank & Timme, 2011, p. 323-338.
  • « Observații asupra condițiilor de formare și asupra primelor atestări ale perifrazei trecutului », in Filologie și bibliologie. Studii, Gheorghe Chivu, Alexandru Gafton, Adina Chirilă (éds.), Timișoara, Editura Universității de Vest, 2011, p. 357-366.
  • « Observations sur l’ambiguïté de la tournure habeo + participe parfait passif chez Grégoire de Tours », in Latin vulgaire – Latin tardif IX, Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon, 2-6 septembre 2009, Frédérique Biville, Marie-Karine Lhommé, Daniel Vallat (éds.), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux, 2012, p. 377-388.
 5. Conférences prononcées et non publiées:
  • La tournure habeo + infinitif : les circonstances de son développement en latin, XIIIe Colloque de linguistique latine, Bruxelles, avril 2005.
  • Autonomia comunicării scrise, Language, Concepts, Communication International workshop, Timişoara, avril 2008.
  • Construcţii cu verb suport în română şi latină, Colloque national „G.I. Tohăneanu”, Timişoara, 14-15 novembre 2008.
  • Tradiţie şi inovaţie în limba de lemn, la Colloque national „G.I. Tohăneanu”, Timişoara, 20 novembre 2009
  • L’occidentalisation du langage juridique roumain, Colloque Die Bedeutung des Rümanischen für die Romanistik, Université de Zürich, 28 février, 2012.
  • Constructions causatives analytiques en latin tardif, Colloque biennal du centre Alfred ERNOUT, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) 4-6 juin 2012.